elicytory i stymulatory

PRODUKTY DLA ROŚLIN

produkty zapobiegające chorobom grzybiczym, bakteryjnym i wirusowym.
produktydlaroslin