PoliHumiK

Koncentrat kwasów huminowych i fluwowych

Płynny polepszacz gleby i stymulator wzrostu roślin w postaci modyfikowanego płynnego humianu potasu zawierającego kwasy huminowe i fulwowe, w połączeniu z naturalnymi adiuwantami oraz borem.

Wpływa na uprawę poprzez

 • tworzenie struktury gruzełkowatej gleby- poprawa stosunków powietrzno – wodnych,
 • zmniejsza zagrożenie suszą poprzez zwiększenie pojemności wodnej,
 • zmniejsza wypłukiwanie składników pokarmowych i zatrzymuje je w strefie korzeniowej,
 • ogranicza wypłukiwanie herbicydów w mieszaninach,
 • wspomaga rozkład resztek pożniwnych ( organicznych),
 • wspomaga rozwój pożytecznych mikroorganizmów.

Charakterystyka produktu

Kwasy fulwowe i huminowe zawarte w produkcie wytwarzane są w procesie ekstrakcji Leonardytów – najbogatszego źródła substancji humusowych w przyrodzie. PoliHumiK zwiększa pojemność wodną gleby, podnosi zdolność wymiany kationów zawartych w warstwie ornej, regulując ich uwalnianie. Wspomaga utrzymanie optymalnego pH gleby. Produkt korzystnie zmienia parametry cieplne gleby. Wpływa stymulująco na procesy życiowe organizmów glebowych i roślin, a także przyspiesza rozkład resztek pożniwnych oraz substancji zanieczyszczających glebę. Uzupełnia niedobory boru.

Korzyści zastosowania

1.

Wyższe plony

2.

Poprawia jakości plonu

3.

Zwiększa przyrost masy nadziemnej roślin

4.

Zwiększa stopień rozwoju korzeni włośnikowych

5.

Zwiększa naturalną odporność roślin na choroby

6.

Koryguje niedobory boru w glebie

Skład

 • Kwasy huminowe - 13,5 % (m/m)
 • Kwasy fulwowe - 1,5% (m/m)
 • Potas (KO) - 2,8% (m/m)
 • Węgiel organiczny (C org) - 20% (m/m)
 • Bor (B)- 0,25% (m/m)

Zalecenia stosowania

Dawki, sposób i terminy stosowania

Uprawa

Dawka i sposób zastosowania 

Termin 

Warzywa gruntowe i pod osłonami, z rozsady oraz siewu

8-15 l/ha w min. 200-300 l

Pierwsza aplikacja bezpośrednio po wysiewie nasion oraz przed wysadzeniem rozsady. Powtórzyć aplikację po 2-3 tygodniach w formie oprysku.

Kukurydza, Zboża jare

8-15 l/ha w min. 200-300

Wiosną przed siewem oprysk na powierzchnię gleby. 

Ziemniaki, Buraki cukrowe,

8-15 l/ha w min. 200-300 l

Wiosną przed siewem oprysk na powierzchnię gleby.

Rzepak ozimy, Zboża ozime 

8-10 l/ha w  min. 200-300 l

Jesienią przygotowanie gleby przez zasiewami oprysk na powierzchnię. Powtórzyć aplikację wiosną na start wegetacji.

Wszystkie uprawy

7-8 l/ha w 200-300 l

Oprysk po zbiorach na resztki pożniwne, pobudzenie namnażania mikroorganizmów, poprawa rozkładu resztek pożniwnych, poprawa struktury gleby.

Dostępne opakowania

20 l
1000 l